การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555

 

     เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก  โดยพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน  ซึ่งผลการลงคะแนนของทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ปรากฏว่าทีมสมาชิกสภาเทศบาลฯของนายสมชาติ  ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก  ยังคงได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เป็นตัวแทนในการเข้าไปทำหน้าที่รับใช้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป และในช่วงของการนับคะแนนก็มีประชาชนมาร่วมลุ้นผลคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  อีกทั้งบรรยากาศการเลือกตั้งก็ได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

     
     
     

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373