+++ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย +++
เฟซบุ๊ก สำหรับแอทมิน เข้าสู่ระบบอีเมล์ แผนผังเว็บไซต์
หน้าหลัก ข้อมูลเทศบาล เกี่ยวกับ บุคลากร หน่วยงานภายใน ข่าวสาร ระเบียบ บริการประชาชน ปฏิทินกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก ยินดีต้อนรับ..............


ติดต่อเทศบาลเมืองสวรรคโลก

สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก
169 ถ.หน้าเมือง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก 64110


หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลฯ 0-5564-2155 , 0-5564-1373 , 0-5564-1374
หมายเลขโทรสาร 0-5564-1821 (ห้องสำนักปลัดฯ) , 0-5564-1525 (ห้องพัสดุ)
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 08-6440-9869 , 0-5564-2200 , 0-5564-1873
สำนักปลัดเทศบาล 08-6440-9870
กองคลัง 08-6440-9861 , 0-5564-1834
กองช่าง 08-6440-9862 , 0-5564-1458
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 08-6440-9866
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 08-6440-9867
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ วัดกลาง 08-6440-9868 , 0-5564-2032
กองการศึกษา 08-6440-9863 , 0-5564-1835
กองวิชาการและแผนงาน 08-6440-9864
กองสวัสดิการสังคม 08-6440-9865
งานป้องกันและบรรเทาสารณภัย 08-6440-9871 , 0-5564-2222 , 199
งานทะเบียนราษฎร์ 0-5564-1664
โรงรับจำนำ 0-5564-2309
ร.ร. เทศบาลเมืองสวรรคโลก 0-5564-2078
ร.ร. เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0-5564-2321
ร.ร. เทศบาลวัดสวรรคาราม 0-5564-2004
ร.ร. เทศบาลวัดสวัสติการาม 0-5564-1615
ร.ร. เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 0-5564-1059
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
โอเปอร์เรเตอร์ 0 , 11
หน้าห้องนายกฯ 13
รองฯ สมเกียรติ 12
รองฯ วิสุทธิ์ 14
ปลัดเทศบาล 15
รองปลัดเทศบาล 18
งานทะเบียน 20
ผอ. กองคลัง 16
ธุรการกองคลัง 17
จัดเก็บรายได้ กองคลัง 19
กองวิชาการและแผนงาน 26
สำนักปลัดเทศบาล 25
พัสดุ กองคลัง 24
ธุรการ กองสาธารณสุขฯ 22
กองสาธารณสุขฯ 23
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 21
ธุรการ กองช่าง 27
กองการศึกษา 28 , 29
กองสวัสดิการสังคม 30
ศูนย์เยาวชน 31


+++ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย +++

AmazingCounters.com