+++ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย +++
เฟซบุ๊ก สำหรับแอทมิน เข้าสู่ระบบอีเมล์ แผนผังเว็บไซต์
หน้าหลัก ข้อมูลเทศบาล เกี่ยวกับ บุคลากร หน่วยงานภายใน ข่าวสาร ระเบียบ บริการประชาชน ปฏิทินกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก ยินดีต้อนรับ..............


เกี่ยวกับเทศบาล

วิสัยทัศน์

"เทศบาลเมืองสวรรคโลกน่าอยู่ เปิดประตูเป็นเมืองท่องเที่ยว บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ

  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
  3. เศรษฐกิจเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้
  4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  6. บริหารจัดการเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตราสัญลักษณ์
+++ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย +++

AmazingCounters.com